Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea Tehnică a Moldovei

În examinare [1]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Estimarea impactului centralelor eoliene asupra sistemului electroenergetic al Republicii Moldovatehnică 04.07.2017
05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
.

În examinare la CNAA [7]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Dezvoltarea sferei serviciilor sociale în Republica Moldovaeconomie 01.01.2007
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat în Republica Moldovaeconomie 01.01.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Nanoarhitecturi bi- și tridimensionale în baza GaN pentru aplicații inginereștitehnică 01.01.2007
05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică
D Perfecționarea metodelor de evaluare a impactului de reglementare a activităţii antreprenorialeeconomie 01.01.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Optimizarea malaxoarelor cu bare cu acțiune intermitentă și a proceselor de amestecare în construcțiitehnică 01.01.2007
05.02.13 - Maşini şi echipamente (pe ramuri)
D Nanostructuri de oxizi semiconductori CuO, MoO3 și ZnO pentru detectarea gazelorfizică-matematică 01.01.2007
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Optimizarea structurii de rezistenţă a palelor aerodinamice pentru turbine eolienetehnică 01.01.2007
05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini