Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea de Stat din Moldova

În examinare [7]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de prelucrare a cărniieconomie 22.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Administrarea finanţelor publice localedrept 23.06.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Dreptul fundamental la învățătură în Republica Moldovadrept 23.06.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzătordrept 24.06.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Politica regimului totalitar faţa de intelectualitatea din RASSM (1924-1940)istorie 29.06.2017
07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
D Quasigrupuri autoortogonale: conexiuni cu paratopiile unor sisteme ortogonalefizică-matematică 07.07.2017
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Consolidarea regimului de guvernare prin prisma constituţionalismului contemporan din Republica Moldovadrept 12.07.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
.

În examinare la CNAA [11]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Răspunderea penală pentru tortură, tratament inuman sau degradantdrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Rolul resurselor personale în dezvoltarea pasiunii profesionale a pedagogilorpsihologie 01.01.2007
19.00.01 - Psihologie generală
D Presa locală din Republica Moldova: condiţii de afirmare, repere funcţionale, discurs socioculturalfilologie 01.01.2007
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Statutul juridic al alesului local şi al personalului din administrația publică locală din Republica Moldovadrept 01.01.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Particularităţile psihologice ale personalităţii copilului cu maladii respiratorii cronicepsihologie 01.01.2007
19.00.01 - Psihologie generală
D Declararea în dreptul vamal al Republicii Moldovadrept 01.01.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806-1856)istorie 01.01.2007
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Designul şi sinteza compuşilor biologic activi ai metalelor 3d cu 4-alilcalcogensemicarbazone şi derivaţii lorchimie 01.01.2007
02.00.01 - Chimie anorganică
D Structuri nanolamelate din semiconductori stratificaţi cu funcţionalităţi optice și fotoelectrice avansatefizică-matematică 01.01.2007
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Acoperirea cu mulțimi d-convexe a grafurilor neorientatefizică-matematică 01.01.2007
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Vestigiile arheologice din spaţiul carpato-nistrean în secolele V-III î.H. ca sursă a interpretării etniceistorie 01.01.2007
07.00.06 - Arheologie