Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

În examinare la CNAA [2]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Dezvoltarea creativităţii la copiii de vârstă preşcolară în procesul educaţionalpsihologie 22.12.2017
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preşcolară şi primară de învăţământpedagogie 29.08.2017
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)