Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Ştiinţe fizico-matematice

În examinare la CŞS [2]

Gr Denumire Data susţinerii
D Geometria analitică a spațiilor omogene 05.07.2017
01.01.04 - Geometrie şi topologie
D Quasigrupuri autoortogonale: conexiuni cu paratopiile unor sisteme ortogonale 07.07.2017
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor

În examinare la CNAA [5]

Gr Denumire Data susţinerii
D Sisteme cubice de ecuaţii diferenţiale cu două şi trei drepte invariante de multiplicitate maximală 19.05.2017
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Nanostructuri de oxizi semiconductori CuO, MoO3 și ZnO pentru detectarea gazelor 12.04.2017
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Structuri nanolamelate din semiconductori stratificaţi cu funcţionalităţi optice și fotoelectrice avansate 07.04.2017
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Modele Polling cu priorități, vacanțe semi-Markoviene și servire exhaustivă 23.03.2017
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Acoperirea cu mulțimi d-convexe a grafurilor neorientate 23.03.2017
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale