Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze în examinare la CNAA


Teze în examinare la CNAA [65]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
DH Morfologia clinică a aparatului vasculonervos al aortei toracicemedicină 24.05.2017
14.00.02 - Anatomia omului
D Acțiunea antifungică in vitro a remediilor de origine biologică și chimică asupra unor agenți cauzali ai micozelormedicină 24.05.2017
03.00.07 - Microbiologie
D Chirurgia reconstructivă a arterelor carotide la pacienții cu ictus ischemic constituitmedicină 23.05.2017
14.00.13 - Neurologie
D Diagnosticul precoce şi tratamentul modern al degenerescenţei maculare legate de vârstămedicină 23.05.2017
14.00.08 - Oftalmologie
D Dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat în Republica Moldovaeconomie 23.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Sisteme cubice de ecuaţii diferenţiale cu două şi trei drepte invariante de multiplicitate maximalăfizică-matematică 19.05.2017
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Modificări imunobiochimice la acţiunea polizaharidelor sulfatate din spirulină în normă şi patologiemedicină 19.05.2017
14.00.36 - Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie
DH Cadrul conceptual al retellizării în metodologia protextuluipedagogie 19.05.2017
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Perfecționarea managementului strategic în sectorul agrar al Republicii Moldovaeconomie 19.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularităţile raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale şi evoluţia acestuiadrept 19.05.2017
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
DH Morfologia complexului spleno-ligamentar în ontogeneza postnatalămedicină 18.05.2017
14.00.02 - Anatomia omului
D Optimizarea pregătirii motrice a luptătorilor de stil liber de 10-12 ani prin antrenamentul în circuitpedagogie 18.05.2017
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Eficientizarea lecțiilor de educație fizică din învățământul gimnazial prin intermediul metodei jocului și competițieipedagogie 18.05.2017
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Tratamentul pacienților cu patologia neoncologică joncţiunii esogastricemedicină 17.05.2017
14.00.27 - Chirurgie
D Analgezia inhalatorie în managementul pacientului cu afecțiuni carioase și pulparemedicină 17.05.2017
14.00.21 - Stomatologie
D Nanoarhitecturi bi- și tridimensionale în baza GaN pentru aplicații inginereștitehnică 16.05.2017
05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică
DH Anomaliile de dezvoltare ale organelor genitale feminine: optimizarea diagnosticului și tratamentuluimedicină 16.05.2017
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Presa locală din Republica Moldova: condiţii de afirmare, repere funcţionale, discurs socioculturalfilologie 16.05.2017
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
DH Hemodinamica centrală, pulmonară, hepatică și renală la pacienții cu ciroză hepaticămedicină 15.05.2017
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Statutul juridic al alesului local şi al personalului din administrația publică locală din Republica Moldovadrept 12.05.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Formarea orientãrilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familieipedagogie 12.05.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Frauda informatică: analiza juridico-penală a infracțiuniidrept 12.05.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Remodelarea cordului şi evoluţia insuficienţei cardiace cronice dupa revascularizarea coronarianamedicină 11.05.2017
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Dereglările oftalmologice la pacienţii cu migrenă cronică (studiu clinic)medicină 11.05.2017
14.00.08 - Oftalmologie
D Particularităţile psihologice ale personalităţii copilului cu maladii respiratorii cronicepsihologie 11.05.2017
19.00.01 - Psihologie generală
D Efectele nebivololului asupra stresului oxidativ la pacienții supuși intervenției coronariene percutanemedicină 11.05.2017
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Particularităţi ale chimioterapiei unor tumori maligne în condiţii de ambulatormedicină 10.05.2017
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
D Actul de sesizare în dreptul procesual penaldrept 06.05.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Perfecționarea metodelor de evaluare a impactului de reglementare a activităţii antreprenorialeeconomie 05.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Aspecte pragmatice ale actului scuzei în limba românăfilologie 05.05.2017
10.02.01 - Limba română
D Optimizarea conduitei medico-chirurgicale în boala inflamatorie pelvină acutămedicină 03.05.2017
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
DH Managementul dezvoltării inovaționale a economiei regionale (în baza UTA Găgăuzia)economie 03.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Declararea în dreptul vamal al Republicii Moldovadrept 28.04.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Optimizarea malaxoarelor cu bare cu acțiune intermitentă și a proceselor de amestecare în construcțiitehnică 28.04.2017
05.02.13 - Maşini şi echipamente (pe ramuri)
D Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806-1856)istorie 28.04.2017
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Caracteristicile clinice şi paraclinice ale neuropatiei autonome cardiace în diabetul zaharat tip 1medicină 26.04.2017
14.00.03 - Endocrinologie
D Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religioseconomie 25.04.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea managementului eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor din industria alimentară a Republicii Moldovaeconomie 20.04.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul educației fizice asupra formării competențelor cognitive la elevii claselor primarepedagogie 20.04.2017
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Expresia cutanată în evoluţia lupusului eritematos sistemicmedicină 13.04.2017
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Nanostructuri de oxizi semiconductori CuO, MoO3 și ZnO pentru detectarea gazelorfizică-matematică 12.04.2017
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Designul şi sinteza compuşilor biologic activi ai metalelor 3d cu 4-alilcalcogensemicarbazone şi derivaţii lorchimie 12.04.2017
02.00.01 - Chimie anorganică
D Particularităţi structural-semantice ale nominis actionis în limba francezăfilologie 11.04.2017
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Paradigma comunicării asertive în formarea profesională a studenţilor pedagogipedagogie 10.04.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Optimizarea structurii de rezistenţă a palelor aerodinamice pentru turbine eolienetehnică 07.04.2017
05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini
D Structuri nanolamelate din semiconductori stratificaţi cu funcţionalităţi optice și fotoelectrice avansatefizică-matematică 07.04.2017
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Determinarea factorilor de risc şi argumentarea științifică a unei noi abordări de analiză a deceselor nou-născuţilor la termenmedicină 06.04.2017
14.00.09 - Pediatrie
DH Managementul PR-ului politic în campaniile electoraleştiinţe politice 05.04.2017
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Formarea culturii etnoartistice la elevi prin valorificarea didactică a teatrului popularpedagogie 31.03.2017
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Statutul clinico-paraclinic şi polimorfismul genetic în pancreatita cronicămedicină 29.03.2017
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Acoperirea cu mulțimi d-convexe a grafurilor neorientatefizică-matematică 23.03.2017
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Modele Polling cu priorități, vacanțe semi-Markoviene și servire exhaustivăfizică-matematică 23.03.2017
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor industrialeeconomie 23.03.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Dinamica precipitațiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în anii 1960-2015geografie 22.03.2017
11.00.09 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
D Ideea Europeană în opera lui Mihai Eminescu, teză de doctor în filologiefilologie 22.03.2017
10.01.01 - Literatura română
D Particularitățile cuanto-chimice ale reacțiilor intermediare în procesul catalitic de descompunere a peroxidului de hidrogen cu participarea compuşilor metalelor de tranzițiechimie 17.03.2017
02.00.04 - Chimie fizică
D Evoluţia istorico-metodologică a paradigmelor metafilosofieifilosofie 16.03.2017
09.00.03 - Istoria filosofiei
D Responsabilitatea și răspunderea juridică în domeniul ocrotirii sănătățiidrept 11.03.2017
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Vestigiile arheologice din spaţiul carpato-nistrean în secolele V-III î.H. ca sursă a interpretării etniceistorie 09.03.2017
07.00.06 - Arheologie
D Responsabilitatea funcţionarului public prin prisma deontologieidrept 24.02.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Particularităţile regiei în teatrele rusе din Republica Moldova la intersecţie de veacuristudiul artelor, culturologie 21.02.2017
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Răspunderea penală pentru ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra persoanei cu funcţie de răspundere sau care îşi exercită datoria obşteascădrept 18.02.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldovadrept 10.02.2012
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Corelarea normelor juridice în sistemul de drept romano-germanicdrept 28.03.2009
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept