Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze în examinare la CNAA


Teze în examinare la CNAA [53]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Procesul de fermentație combinată a mustului de struguri la producerea vinurilor albetehnică 25.07.2017
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Subfamilia Rosoideae din flora Basarabiei (taxonomie, bioecologie, corologie, fitogeografie)biologie 21.07.2017
03.00.05 - Botanică
DH Potenţialul biologic al genofondului Solanum lycopersicum L. şi valorificarea acestuia în ameliorarea caracterelor prețioasebiologie 21.07.2017
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
D Procedura contravenţională în cazurile de comitere a contravenţiilor ecologicedrept 20.07.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Prevenirea complicațiilor postanestezice la pacienții cu sindrom de apnee obstructivă de somnmedicină 19.07.2017
14.00.37 - Anesteziologie şi reanimatologie
D Evaluarea potențialului hidrologic al Republicii Moldova în condițiile modificărilor de mediugeografie 14.07.2017
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Limfoamele non-Hodgkin indolente (aspecte clinico-hematologice, morfologice şi imunohistochimice)medicină 14.07.2017
14.00.29 - Hematologie şi transfuziologie
D Managementul resurselor financiare a instituțiilor publice din România (Susţinerea tezei este suspendată. Data susţinerii va fi anunţata adăugător)economie 14.07.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Rolul competenţelor de marketing în promovarea serviciilor sportivepedagogie 13.07.2017
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea antrenorilor-manageri pentru activitatea de cercetare managerialăpedagogie 13.07.2017
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Consolidarea regimului de guvernare prin prisma constituţionalismului contemporan din Republica Moldovadrept 12.07.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Managementul contemporan în metafilaxia urolitiazei recidivantemedicină 12.07.2017
14.00.40 - Urologie
D Reglementarea juridică a drepturilor economice ale omului în Republica Moldovadrept 12.07.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Optimizarea activităților de profilaxie a maladiilor și promovare a sănătății la nivelul asistenței medicale primaremedicină 11.07.2017
14.00.07 - Igienă
D Particularitățile metodologice de proiectare a traseelor individuale de învățare a studenților în cursurile electronice la informatică (pe exemplul cursului „HTML 5”)pedagogie 08.07.2017
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Evaluarea clinico-imagistică şi tratamentul chirurgical în sindromul de canal carpian şi Guyonmedicină 07.07.2017
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Quasigrupuri autoortogonale: conexiuni cu paratopiile unor sisteme ortogonalefizică-matematică 07.07.2017
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Compatibilitatea instituției insolvabilităţii din Republica Moldova cu reglementările Uniunii Europenedrept 07.07.2017
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Rolul factorilor angiogenici în decolarea prematură de placentă normal inseratămedicină 06.07.2017
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Geometria analitică a spațiilor omogenefizică-matematică 05.07.2017
01.01.04 - Geometrie şi topologie
D Estimarea impactului centralelor eoliene asupra sistemului electroenergetic al Republicii Moldovatehnică 04.07.2017
05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
D Managementul recuperării copiilor cu deficienţe mintale în instituţia de tip complex educaţionalpedagogie 30.06.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerialeconomie 30.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Fundamentarea teoretică şi experimentală a parametrilor organelor de lucru ale combinei pentru recoltarea sorgului zaharattehnică 29.06.2017
05.20.01 - Mecanizarea agriculturii
D Politica regimului totalitar faţa de intelectualitatea din RASSM (1924-1940)istorie 29.06.2017
07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
D Răspunderea penală pentru reținerea sau arestarea ilegală a persoaneidrept 24.06.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzătordrept 24.06.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Administrarea finanţelor publice localedrept 23.06.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Dreptul fundamental la învățătură în Republica Moldovadrept 23.06.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de prelucrare a cărniieconomie 22.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Răspunderea penală pentru tortură, tratament inuman sau degradantdrept 17.06.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Dezvoltarea sferei serviciilor sociale în Republica Moldovaeconomie 16.06.2017
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Repararea prejudiciului ecologicdrept 15.06.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Hepatitele cronice virale B şi C la adulţi (factorii de risc, particularitățile clinico-evolutive, hormonal-metabolice, imunologice, și optimizarea metodelor de tratament)”medicină 14.06.2017
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Particularităţile clinico-paraclinice ale tuberculozei pulmonare infiltrative cu evoluţie severă în tratamentul DOTSmedicină 14.06.2017
14.00.26 - Ftiziopneumologie
D Contribuția tenorului Mihail Muntean la dezvoltarea artei vocale de operă în Republica Moldovastudiul artelor, culturologie 13.06.2017
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Rolul resurselor personale în dezvoltarea pasiunii profesionale a pedagogilorpsihologie 08.06.2017
19.00.01 - Psihologie generală
D Diagnosticul imagistic în hipertensiunea portală prin ciroză hepaticămedicină 07.06.2017
14.00.19 - Imagistică medicală
DH Diagnosticul precoce şi tratamentul hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică şi patologia cardiopulmonară mixtămedicină 07.06.2017
14.00.26 - Ftiziopneumologie
D Particularități imuno-genetice și clinico-morfologice ale cancerului mamar la pacientele cu diabet zaharat tip 2 medicină 07.06.2017
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
D Rolul instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piaţă funcţionale în Republica Moldovaeconomie 05.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituțiilor de învățământ superioreconomie 02.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Supravegherea de stat a sănătăţii populaţiei în condițiile de aplicare a pesticidelor în agriculturămedicină 31.05.2017
14.00.07 - Igienă
D Imagistica comparată a anevrismelor poligonului Willismedicină 26.05.2017
14.00.19 - Imagistică medicală
D Dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat în Republica Moldovaeconomie 23.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Sisteme cubice de ecuaţii diferenţiale cu două şi trei drepte invariante de multiplicitate maximalăfizică-matematică 19.05.2017
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Perfecționarea managementului strategic în sectorul agrar al Republicii Moldovaeconomie 19.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularităţile raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale şi evoluţia acestuiadrept 19.05.2017
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Frauda informatică: analiza juridico-penală a infracțiuniidrept 12.05.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religioseconomie 25.04.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldovadrept 10.02.2012
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Corelarea normelor juridice în sistemul de drept romano-germanicdrept 28.03.2009
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept