Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze în examinare la CNAA


Teze în examinare la CNAA [49]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religioseconomie 25.04.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea managementului eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor din industria alimentară a Republicii Moldovaeconomie 20.04.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul educației fizice asupra formării competențelor cognitive la elevii claselor primarepedagogie 20.04.2017
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Expresia cutanată în evoluţia lupusului eritematos sistemicmedicină 13.04.2017
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Designul şi sinteza compuşilor biologic activi ai metalelor 3d cu 4-alilcalcogensemicarbazone şi derivaţii lorchimie 12.04.2017
02.00.01 - Chimie anorganică
D Nanostructuri de oxizi semiconductori CuO, MoO3 și ZnO pentru detectarea gazelorfizică-matematică 12.04.2017
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Particularităţi structural-semantice ale nominis actionis în limba francezăfilologie 11.04.2017
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Paradigma comunicării asertive în formarea profesională a studenţilor pedagogipedagogie 10.04.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Optimizarea structurii de rezistenţă a palelor aerodinamice pentru turbine eolienetehnică 07.04.2017
05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini
D Structuri nanolamelate din semiconductori stratificaţi cu funcţionalităţi optice și fotoelectrice avansatefizică-matematică 07.04.2017
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Determinarea factorilor de risc şi argumentarea științifică a unei noi abordări de analiză a deceselor nou-născuţilor la termenmedicină 06.04.2017
14.00.09 - Pediatrie
DH Managementul PR-ului politic în campaniile electoralepolitologie 05.04.2017
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Formarea culturii etnoartistice la elevi prin valorificarea didactică a teatrului popularpedagogie 31.03.2017
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Statutul clinico-paraclinic şi polimorfismul genetic în pancreatita cronicămedicină 29.03.2017
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Acoperirea cu mulțimi d-convexe a grafurilor neorientatefizică-matematică 23.03.2017
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Modele Polling cu priorități, vacanțe semi-Markoviene și servire exhaustivăfizică-matematică 23.03.2017
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor industrialeeconomie 23.03.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Dinamica precipitațiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în anii 1960-2015geografie 22.03.2017
11.00.09 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
D Ideea Europeană în opera lui Mihai Eminescu, teză de doctor în filologiefilologie 22.03.2017
10.01.01 - Literatura română
D Particularitățile cuanto-chimice ale reacțiilor intermediare în procesul catalitic de descompunere a peroxidului de hidrogen cu participarea compuşilor metalelor de tranzițiechimie 17.03.2017
02.00.04 - Chimie fizică
D Evoluţia istorico-metodologică a paradigmelor metafilosofieifilosofie 16.03.2017
09.00.03 - Istoria filosofiei
D Responsabilitatea și răspunderea juridică în domeniul ocrotirii sănătățiidrept 11.03.2017
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Vestigiile arheologice din spaţiul carpato-nistrean în secolele V-III î.H. ca sursă a interpretării etniceistorie 09.03.2017
07.00.06 - Arheologie
D Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderiieconomie 03.03.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Managementul stabilității financiare sistemice în contextul asigurării securităţii economice a Republicii Moldovaeconomie 03.03.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea fizică şi neurologică a copiilor cu retard de creştere intrauterină în primul an de viaţămedicină 28.02.2017
14.00.09 - Pediatrie
D Responsabilitatea funcţionarului public prin prisma deontologieidrept 24.02.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Propaganda sovietică în privința Poloniei, Finlandei, Țărilor Baltice și României în anii 1939-1940 după semnarea Pactului sovieto-german de neagresiuneistorie 24.02.2017
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Managementul dezvoltării întreprinderilor vinicole în contextul inovațiilor organizaționale (în baza UTA Găgăuzia)economie 24.02.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Infracţiunile contra familiei şi minorilor şi prevenirea lordrept 22.02.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Particularităţile regiei în teatrele rusе din Republica Moldova la intersecţie de veacuristudiul artelor, culturologie 21.02.2017
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Răspunderea penală pentru ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra persoanei cu funcţie de răspundere sau care îşi exercită datoria obşteascădrept 18.02.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Programele de reducere a riscurilor asupra sănătăţii persoanelor care injectează droguri în Republica Moldovamedicină 15.02.2017
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Tehnologia, calitatea și standardizarea pulberilor dozate cu spironolactonă, fenobarbital și captopril pentru copiifarmacie 15.02.2017
15.00.01 - Farmacie
D Repere teoretice şi metodologice ale educaţiei ecologice în învăţământul primar din sectorul arab al Israeluluipedagogie 10.02.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Sistemul complex de asigurare a securității economice a întreprinderilor (în baza UTA Găgăuzia)economie 10.02.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Geometria proiectivă în teoria circuitelor electrice cu sarcini variabile si neliniaretehnică 09.02.2017
05.09.12 - Electronică de putere mare; dispozitive şi sisteme de convertizare a energiei
D Eficientizarea restaurării dinţilor trataţi endodontic prin utilizarea diferitor sisteme retentive intracanalaremedicină 08.02.2017
14.00.21 - Stomatologie
D Atribuţiile procurorului la examinarea în prima instanță a cauzelor penaledrept 28.01.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Statutul magistratului în arealul justițieidrept 27.01.2017
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Evaluarea performanței echipei de management în industria textilă din Republica Moldovaeconomie 26.01.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Instrumente de reglementare juridico-administrativă în sectorul comunicaţiilor electronicedrept 26.01.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Efectul oxigenului activ în forma sa alotropa în tratamentul complex al parodontitelor marginalemedicină 25.01.2017
14.00.21 - Stomatologie
D Biopsia și vertebroplastia percutanată imagistic ghidată în diagnosticul, tratamentul chirurgical al tumorilor coloanei vertebralemedicină 23.01.2017
14.00.28 - Neurochirurgie
D Efecte antimicrobiene ale unor substanţe chimice din produse autohtonemedicină 19.01.2017
03.00.07 - Microbiologie
D Influenţa unor compuşi biologici activi autohtoni asupra ciclului glutationic în normă şi în patologia hepatică experimentalămedicină 18.01.2017
03.00.04 - Biochimie
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldovadrept 10.02.2012
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Corelarea normelor juridice în sistemul de drept romano-germanicdrept 28.03.2009
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept