Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze în examinare


În examinare [13]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Аrgumentarea agroecologică privind utilizarea amestecurilor de erbicide pentru cultura sfeclei de zahăragricultură 21.09.2017
06.01.11 - Protecţia plantelor
DH Sinteza Compuşilor Terpenici cu Funcţionalizare Avansată prin Metode Biomimetice chimie 21.09.2017
02.00.03 - Chimie organică
DH Bazele teoretice și praxiologice ale organizării mediului academic formativ-dezvoltativ în contextul integrării activităților de cercetare, instruire și extracurricularepedagogie 22.09.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Suportul deciziilor în baza eșantioanelor pasive de dimensiuni micifizică-matematică 22.09.2017
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
DH Crearea tipului de ovine Karakul Moldovenescagricultură 22.09.2017
06.02.01 - Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor
D Sinteza, structura și proprietățile polimerilor coordinativi ai Co(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) cu liganzi carboxilici și piridinicichimie 22.09.2017
02.00.01 - Chimie anorganică
D Sinteza oxindolilor substituiţi pe baza izatinelorchimie 28.09.2017
02.00.03 - Chimie organică
DH Interesele geostrategice ale Federației Ruse în contextul formării noii arhitecturi geopolitice (1991-2016)ştiinţe politice 28.09.2017
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Strategia de dezvoltare a activităţii de marketing pe piaţa de cereale din Republica Moldova (în baza gospodăriilor agricole)economie 29.09.2017
08.00.06 - Marketing; logistică
D Particularităţile ecologice ale introducentului de nuc negru (Juglans nigra L.) în fitocenozele silvice ale Nistrului de Mijloc şi de Josbiologie 06.10.2017
03.00.16 - Ecologie
D Abordarea medico-socială în determinarea dizabilităţii la copiii cu astm bronşicmedicină 17.10.2017
14.00.09 - Pediatrie
D Formarea competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor mediciniştipedagogie 17.10.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Managementul motivațional al întreprinderilor mici și mijlocii din UTA Găgăuziaeconomie 19.10.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)