Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze în examinare


În examinare [14]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Formarea culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale. Teză de doctor în științe pedagogicepedagogie 20.07.2018
13.00.03 - Pedagogie specială
D Perfecţionarea tehnologiei stupăritului pastoralagricultură 20.07.2018
06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
D Modelarea eroziunii prin apă în Câmpia Prutului de Mijloc ca suport pentru planificarea dezvoltării durabilegeografie 20.07.2018
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Soluţii integrale în termoelasticitatea necuplatăfizică-matematică 27.07.2018
01.04.27 - Mecanica corpului solid deformabil
D Etnicii germani din Basarabia: evolulie demografică, social-economică şi cultural-spirituală (1814-1917)istorie 03.08.2018
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Acţiunea giberelinei asupra microsporogenezei la floarea-soarelui (Helianthus annuus L)biologie 08.08.2018
03.00.15 - Genetică
D Eficientizarea managementului comercial în sectorul agro-alimentareconomie 10.08.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul sancțiunilor economice asupra comerțului exterior al Republicii Moldovaeconomie 23.08.2018
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Consilierea educațională ca factor de armonizare a relațiilor preadolescenți-părințipedagogie 28.08.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Tratamentul chirurgical al pacienților cu fracturi patologice vertebrale pe focar metastaticmedicină 04.09.2018
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Managementul performanței în învățământul superior agronomic și cercetare în Republica Moldova”economie 06.09.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Implicații manageriale asupra motivației personalului în organizațiile din Republica Moldovaeconomie 06.09.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularitățile clinice, electrofiziologice și morfologice ale formelor atipice de polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronicămedicină 12.09.2018
14.00.13 - Neurologie
D Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica francezăfilologie 14.09.2018
10.01.08 - Teoria literaturii