Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Economie

În examinare la CŞS [2]

Gr Denumire Data susţinerii
D Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de prelucrare a cărnii 22.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial 30.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit

În examinare la CNAA [9]

Gr Denumire Data susţinerii
D Dezvoltarea sferei serviciilor sociale în Republica Moldova 16.06.2017
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Rolul instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piaţă funcţionale în Republica Moldova 05.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituțiilor de învățământ superior 02.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat în Republica Moldova 23.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecționarea managementului strategic în sectorul agrar al Republicii Moldova 19.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecționarea metodelor de evaluare a impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale 05.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religios 25.04.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea managementului eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor din industria alimentară a Republicii Moldova 20.04.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale 23.03.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit