Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Economie

În examinare la CNAA [17]

Gr Denumire Data susţinerii
D Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religios 03.11.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Supravegherea bancară prudențială eficientă în contextul sistemelor financiare prociclice 03.11.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Managementul motivațional al întreprinderilor mici și mijlocii din UTA Găgăuzia 19.10.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Strategia de dezvoltare a activităţii de marketing pe piaţa de cereale din Republica Moldova (în baza gospodăriilor agricole) 06.10.2017
08.00.06 - Marketing; logistică
D Rolul zonelor economice libere în asigurarea dezvoltării regionale în Republica Moldova 14.09.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea antreprenoriatului prin inovații (în baza industriei alimentare din Regiunea de Dezvoltare Sud) 08.09.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul pieței muncii a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană 07.09.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea industriei de încălțăminte din Republica Moldova 06.09.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Eficientizarea comerţului exterior la începutul secolului XXI 28.08.2017
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Managementul resurselor financiare a instituțiilor publice din România (Susţinerea tezei este suspendată. Data susţinerii va fi anunţata adăugător) 14.07.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial 30.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de prelucrare a cărnii 22.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Dezvoltarea sferei serviciilor sociale în Republica Moldova 16.06.2017
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Rolul instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piaţă funcţionale în Republica Moldova 05.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituțiilor de învățământ superior 02.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat în Republica Moldova 23.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecționarea managementului strategic în sectorul agrar al Republicii Moldova 19.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)