Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Galaicu Violina, doctor, conferenţiar universitarGalaicu Violina, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Abilitare:15 iunie 2007, nr.786
Specialităţi abilitate: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Repertoriul trompetistic al secolului XX – spațiu de valorificare a noilor mijloace de expresivitate interpretativă. 17.00.01 AMTAP membru CSS
conducător
Melnic Victoria
26.06.2018

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Dialogul intercultural în cadrul Festivalului Internaţional Zilele Muzicii Noi din Republica Moldova 17.00.01 IPC conducător 11.05.2018