Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Şişcan Svetlana-Zorina, doctor habilitat, conferenţiar universitarŞişcan Svetlana-Zorina, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.792
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Impactul sancțiunilor economice asupra comerțului exterior al Republicii Moldova 08.00.14 USM membru CSS
conducător
Ţâu Nicolae
23.08.2018