Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Burlacu Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarBurlacu Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Filologie al AŞM
Abilitare:24 septembrie 2007, nr.813
Specialităţi abilitate: 10.01.01 - Literatura română
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Ideea Europeană în opera lui Mihai Eminescu, teză de doctor în filologie 10.01.01 IF membru CSS
conducător
Cimpoi Mihai
22.03.2017
DH Cadrul conceptual al retellizării în metodologia protextului 13.00.02 UPSC membru CSS
conducător
Callo Tatiana
19.05.2017

Teze aprobate [8]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Romanul lui Vladimir Beșleagă (lumea artistică, personaje, tehnici narative) 10.01.01 IF conducător 21.04.2016
D Dialogismul lui Mihail Bahtin. Elementul carnavalesc în romanul românesc 10.01.08 IF conducător 05.04.2012
D Poezia basarabeană de la sfârşitul anilor `80 – începutul anilor `90 ai secolului XX (o schimbare de paradigmă) 10.01.01 IF conducător 05.10.2011
DH Structuri dialogice în romanul românesc din secolul al XX-lea 10.01.08 IF conducător 24.02.2011
D Punctul de vedere în romanul românesc interbelic 10.01.01 conducător 26.02.2009
D Modelul sadovenian şi proza basarabeană 10.01.01 conducător 26.02.2009
D Dezvoltarea competenţelor de comunicare în procesul analizei textului literar 13.00.02 conducător
consultant
Patraşcu Dumitru
19.06.2008
D Proza scurtă a lui Leon Donici. Lumi artistice, personaje, tehnici narative 10.01.01 Institutul de Literatură ... conducător 21.12.2006