Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Mironenco Elena, doctor habilitat, profesor universitarMironenco Elena, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Abilitare:1 martie 2006, nr.506
Specialităţi abilitate: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Repertoriul trompetistic al secolului XX – spațiu de valorificare a noilor mijloace de expresivitate interpretativă. 17.00.01 AMTAP referent
conducător
Melnic Victoria
26.06.2018
D Activitatea regizorului Veaceslav Axionov în teatrele dramatice din Republica Moldova 17.00.01 IPC membru CSS
conducător
Roşca Angelina
09.07.2018

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Creaţia compozitorilor din Republica Moldova în repertoriul corului de copii 17.00.01 AMTAP conducător 05.07.2012
D Opera naţională a Moldovei în circuitul cultural internaţional 17.00.01 conducător 17.12.2009