Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Onofrei Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarOnofrei Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:26 octombrie 2005, nr.57
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Managementul pieței muncii a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană 08.00.05 INCE referent
conducător
Bajura Tudor
07.09.2017
D Rolul zonelor economice libere în asigurarea dezvoltării regionale în Republica Moldova 08.00.05 UTM membru CSS
conducător
Mămăliga Vasile
14.09.2017
D Managementul motivațional al întreprinderilor mici și mijlocii din UTA Găgăuzia 08.00.05 ASEM conducător 19.10.2017

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Gestiunea eficientă a potențialului funciar ca bază a dezvoltării economice a UTA Gagauzia 08.00.05 ASEM conducător 15.11.2016