Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cataranciuc Sergiu, doctor habilitat, profesor universitarCataranciuc Sergiu, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1230
Specialităţi abilitate: 01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Metodologia implementării Sistemelor de Management al Învăţării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiecte 13.00.02 UST membru CSS
conducător
Braicov Andrei
conducător
Cioban Mitrofan
23.06.2018
D Dezvoltarea competențelor profesionale inițiale la informatică în baza corelării optime a conținuturilor de matematică și informatică 13.00.02 UST referent
conducător
Cioban Mitrofan
23.06.2018

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Acoperirea cu mulțimi d-convexe a grafurilor neorientate 01.01.09 USM conducător 31.05.2017
D Grafuri tranzitiv orientabile 01.01.09 USM conducător 03.06.2016
D Securitatea informaţională şi metode de criptare bazate pe mulţimi de relaţii multi-are 01.01.09 USM conducător
consultant
Bulat Mihai
22.12.2011
D Grafuri cu mulţimi d-convexe apriori date 01.01.09 conducător 26.02.2009