Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Friptuleac Grigore, doctor habilitat, profesor universitarFriptuleac Grigore, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1881
Specialităţi abilitate: 14.00.07 - Igienă

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Interacţiunea domeniilor de sãnãtate şi educaţie pentru protejarea sãnãtãţii reproductive a tinerilor 14.00.33 USMF referent
conducător
Zarbailov Natalia
13.07.2018
D Estimarea igienică a conţinutului de plumb în factorii şi posibilităţi de reducere a riscului asociat pentru sănătate 14.00.07 USMF preşedinte CSS
conducător
Opopol Nicolae
16.07.2018
D Estimarea riscului de expunere a populaţiei Republicii Moldova la sursele naturale de radiaţii ionizante 14.00.07 CNSP referent
conducător
Bahnarel Ion
consultant
Coreţchi Liuba
19.07.2018
D Estimarea stării de sănătate a populaţiei urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosferic 14.00.07 CNSP conducător
consultant
Darii Alic
16.07.2018

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Estimarea stării de sănătate a elevilor instituţiilor preuniversitare cu profil sportiv în funcţie de calitatea alimentaţiei 14.00.07 USMF conducător 06.10.2016
D Estimarea igienică a condiţiilor de instruire şi habituale ale elevilor claselor primare cu afecţiuni cronice respiratorii 14.00.07 USMF conducător
consultant
Şciuca Svetlana
08.07.2011
D Evoluţia şi controlul astmului bronşic la copiii de vârsta şcolară 14.00.09 consultant
conducător
Şciuca Svetlana
06.10.2010
D Estimarea igienică a factorilor de risc şi a stării de sănătate a lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti 14.00.07 conducător 05.11.2009
D Evaluarea fiziologo-igienică a condiţiilor de antrenament a sportivilor în edificiile sportive de tip închis 14.00.07 conducător 22.01.2009
D Estimarea stării de sănătate a angajaţilor întreprinderilor vinicole în relaţie cu condiţiile de muncă 14.00.07 conducător 18.10.2007