Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gribincea Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarGribincea Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.354
Specialităţi abilitate: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Eficientizarea comerţului exterior la începutul secolului XXI 08.00.14 ULIM conducător 28.08.2017
D Supravegherea bancară prudențială eficientă în contextul sistemelor financiare prociclice 08.00.10 ASEM membru CSS
conducător
Secrieru Angela
03.11.2017

Teze aprobate [8]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Managementul activităţilor economice din sistemul eparhial al bisericii creştin-ortodoxe (exemplul Republicii Moldova) 08.00.05 ULIM conducător 21.06.2013
D Integrarea şi interoperabilitatea transportului feroviar în Europa 08.00.14 ULIM conducător 12.05.2011
D Cooperarea şi exportul serviciilor educaţionale: experienţa mondială 08.00.14 ULIM conducător 24.02.2011
D Eficientizarea operaţiunilor de export–import: aspecte metodologice 08.00.14 ULIM conducător 18.03.2010
D Politici transfrontaliere ale Uniunii Europene 08.00.14 conducător 18.06.2009
D Relaţiile economice dintre ţările triadei: probleme şi perspective 08.00.14 conducător 28.02.2008
D Cooperarea economică durabilă a României în domeniul turismului internaţional 08.00.14 conducător 20.09.2007
D Politici de promovare a exporturilor de mărfuri din Siria către pieţele internaţionale 08.00.14 conducător
consultant
Ţâu Nicolae
29.06.2006