Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Balan Oleg, doctor habilitat, profesor universitarBalan Oleg, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Istorie al AŞM
Abilitare:9 martie 2006, nr.537
Specialităţi abilitate: 12.00.10 - Drept internaţional public

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Rolul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în prevenirea conflictelor și reglementarea postconflictuală 12.00.10 IIESP preşedinte CSS
conducător
Chirtoacă Natalia
31.03.2018
D Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state în dreptul internațional contemporan 12.00.10 IIESP preşedinte CSS
conducător
Chirtoacă Natalia
31.03.2018
D Soluţionarea conflictelor internaţionale în lumea contemporană 12.00.10 IIESP membru CSS
conducător
Burian Alexandru
30.06.2018
DH Suveranitatea şi independenţa statelor membre ale Uniunii Europene 12.00.02 Institutul de Cercetări I... membru CSS
conducător
Popa Victor
04.07.2018

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Obligaţiile pozitive şi negative ale statutului prin prisma CEDO 12.00.10 ULIM consultant 25.02.2016
D Operaţiunile pacificatoare ca factor de reglementare a conflictelor etnopolitice din perspectiva dreptului internaţional public 12.00.10 IIESP conducător 28.05.2015
D Particularităţile protecţiei drepturilor copilului în dreptul internaţional public 12.00.10 IISD conducător 01.10.2009
D Nerecurgerea la forţă în sistemul relaţiilor internaţionale 12.00.10 conducător 23.10.2008
D Rolul dreptului internaţional în realizarea cooperării statelor în lupta contra criminalităţii economice 12.00.10 conducător 17.04.2008
D Azilul politic şi extrădarea în dreptul internaţional 12.00.10 conducător 14.06.2007
D Aspecte juridice ale securităţii internaţionale privind terorismul 12.00.10 conducător 23.02.2006