Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Botnari Nadejda, doctor, conferenţiar universitarBotnari Nadejda, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1215
Specialităţi abilitate: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Rolul instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piaţă funcţionale în Republica Moldova 08.00.10 ASEM conducător 05.06.2017
D Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de prelucrare a cărnii 08.00.10 USM referent
conducător
Cobzari Ludmila
22.06.2017
D Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial 08.00.10 ASEM secretar CSS
conducător
Cobzari Ludmila
30.06.2017

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale 08.00.10 ASEM conducător 31.05.2017
D Economisirea şi stimularea investiţiilor – mijloc de propulsare a creşterii economice” 08.00.10 ASEM conducător 08.07.2011