Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fuior Elena, doctor, profesor universitarFuior Elena, doctor, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1465
Specialităţi abilitate: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Rolul instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piaţă funcţionale în Republica Moldova 08.00.10 ASEM membru CSS
conducător
Botnari Nadejda
05.06.2017
D Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial 08.00.10 ASEM membru CSS
conducător
Cobzari Ludmila
30.06.2017
D Dezvoltarea industriei de încălțăminte din Republica Moldova 08.00.05 UTM membru CSS
conducător
Uşanlî Demian
06.09.2017

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Particularităţile implementării mecanismelor financiare în instituţiile de microfinanţare din Republica Moldova 08.00.10 conducător 06.10.2010
D Reflecţii privind insolvabilitatea întreprinderilor sistemului cooperaţiei de consum şi perfecţionarea mecanismului de gestionare a acestora 08.00.10 conducător 18.06.2009
D Impozitele indirecte şi orientările de reformare a acestora în susţinerea activităţii întreprinderilor industriale 08.00.05 conducător 18.06.2009
D Perfecţionarea sistemului de gestionare a activelor curente ale întreprinderilor cooperaţiei de consum în Republica Moldova 08.00.10 conducător 19.06.2008