Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Silistraru Nicolae, doctor habilitat, profesor universitarSilistraru Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Abilitare:27 decembrie 2005, nr.353
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Controlul și planificarea procesului de antrenament al gimnastelor de performanță într-un ciclu olimpic 13.00.04 USEFS membru CSS
consultant
Manolachi Veaceslav
25.06.2018
D Formarea cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educaționale centrate pe elev 13.00.01 USM referent
conducător
Guţu Vladimir
28.06.2018
D Formarea culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale. Teză de doctor în științe pedagogice 13.00.03 UPSC membru CSS
conducător
Stratan Valentina
20.07.2018

Teze aprobate [16]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti 13.00.01 UST conducător 11.05.2018
D Formarea orientãrilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei 13.00.01 UPSC conducător 31.05.2017
D Dezvoltarea identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat 13.00.01 UST conducător 06.10.2016
D Reconceptualizarea formării profesionale iniţiale a învăţătorului 13.00.07 ISE conducător 07.10.2015
D Formarea capacităţilor creative la elevii claselor primare din perspectivă experiţială 13.00.01 USM conducător 03.06.2010
D Dezvoltarea competenţelor comunicative la elevii din învăţământul profesional în cadrul predării/învăţării limbii străine 13.00.01 conducător 01.10.2009
D Formarea competenţelor de comunicare în limba engleză la elevii din clasele de liceu prin citirea textului publicistic 13.00.01 conducător 26.02.2009
D Educaţia culturologică a studenţilor în instituţia de învăţămînt superior 13.00.01 conducător 22.01.2009
D Formarea motivaţiei la însuşirea limbajului medical de către studenţii alolingvi (în contextul curriculumului la limba română pentru învăţământul universitar) 13.00.02 conducător 23.10.2008
D Romanul Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu ca model de educaţie permanentă 13.00.01 conducător 19.06.2008
D Modelul formării profesionale iniţiale a profesorului de psihologie 13.00.01 conducător 24.01.2008
D Fundamente etnopedagogice şi etnografice ale dezvoltării capacităţilor creative la studenţi 13.00.01 conducător 19.04.2007
D Formarea competenţelor comunicative ale studenţilor prin prin Case Study (studiul de caz) 13.00.02 conducător 01.03.2007
D Comunicarea didactică - model de formare a competenţelor comunicative la elevii ciclului primar 13.00.01 conducător 29.06.2006
D Formarea orientărilor axiologice la preşcolarii de 6-7 ani din perspectiva etnopedagogică 13.00.01 conducător 27.04.2006
D Elemente de protecţie a mediului ambiant în predarea chimiei 13.00.02 USM consultant
conducător
Duca Gheorghe
14.10.2004