Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bodrug-Lungu  Valentina, doctor habilitat, conferenţiar universitarBodrug-Lungu Valentina, doctor habilitat, conferenţiar universitarTeze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Consilierea educațională ca factor de armonizare a relațiilor preadolescenți-părinți 13.00.01 UPSC membru CSS
conducător
Cuzneţov Larisa
28.08.2018
D Eficientizarea autoeducației școlarului mic în contextul consilierii psihopedagogice a familiei 13.00.01 UPSC preşedinte CSS
conducător
Cuzneţov Larisa
28.08.2018

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Valorificarea noului program în ştiinţe din perspectiva de gen în Israel 13.00.01 USM conducător 03.06.2016