Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Baciu Sergiu, doctor habilitat, conferenţiar universitarBaciu Sergiu, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Bazele teoretice și praxiologice ale organizării mediului academic formativ-dezvoltativ în contextul integrării activităților de cercetare, instruire și extracurriculare 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Guţu Vladimir
22.09.2017
D Formarea competenței de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar 13.00.01 UST referent
conducător
Cojocaru Victoria
28.11.2017