Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stratan  Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarStratan Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul Naţional de Cercetări Economie al AŞM
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.916
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Perfecționarea managementului strategic în sectorul agrar al Republicii Moldova 08.00.05 INCE consultant 19.05.2017
D Perfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituțiilor de învățământ superior 08.00.10 ASEM membru CSS
conducător
Cobzari Ludmila
02.06.2017
D Managementul resurselor financiare a instituțiilor publice din România (Susţinerea tezei este suspendată. Data susţinerii va fi anunţata adăugător) 08.00.05 ULIM referent
conducător
Ganea Victoria
14.07.2017
D Managementul pieței muncii a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană 08.00.05 INCE preşedinte CSS
conducător
Bajura Tudor
07.09.2017
D Dezvoltarea industriei de încălțăminte din Republica Moldova 08.00.05 UTM membru CSS
conducător
Uşanlî Demian
06.09.2017
D Dezvoltarea antreprenoriatului prin inovații (în baza industriei alimentare din Regiunea de Dezvoltare Sud) 08.00.05 ASEM referent
conducător
Solcan Angela
08.09.2017
D Strategia de dezvoltare a activităţii de marketing pe piaţa de cereale din Republica Moldova (în baza gospodăriilor agricole) 08.00.06 UCCM membru CSS
conducător
Petrovici Sergiu
06.10.2017

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Perfecţionarea managementului eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor din industria alimentară a Republicii Moldova 08.00.05 INCE conducător 31.05.2017
DH Managementul stabilității financiare sistemice în contextul asigurării securităţii economice a Republicii Moldova 08.00.05 INCE conducător 23.03.2017
DH Perfecţionarea managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare 08.00.05 INCE consultant
consultant
Rotaru (decedat) Anatol
07.07.2015
DH Managementul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în contextul tendinţelor europene contemporane 08.00.05 consultant 28.05.2015
D Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicii economice a Republicii Moldova 08.00.14 ULIM conducător 18.03.2010