Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Relaţiile internaţionale în sfera ştiinţei şi inovării


Articolul 160. Cooperarea internaţională în sfera ştiinţei şi inovării

(1) Statul susţine extinderea colaborării cu parteneri din străinătate în sfera ştiinţei şi inovării, creează condiţii de integrare în comunitatea tehnico-ştiinţifică internaţională, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Susţinerea de stat a colaborării internaţionale în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în temeiul tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(3) Pe teritoriul Republicii Moldova pot fi create organizaţii în sfera ştiinţei şi inovării cu capital mixt, conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 161. Colaborarea internaţională în domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

(1) Subiectele raporturilor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice colaborează cu parteneri din alte ţări şi cu organisme internaţionale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Coordonarea schimburilor internaţionale de informaţii ştiinţifico-tehnologice se efectuează conform legislaţiei în vigoare.

(3) Produsul informaţional ştiinţifico-tehnologic colectiv obţinut prin executarea de proiecte cu participaţii internaţionale aparţine părţilor participante, potrivit contractului.

(4) Părţile pot să publice doar informaţiile ce le aparţin, cu condiţia exclusivă de a remite în prealabil, în termen de o lună, coexecutanţilor o copie de pe materialele ce urmează a fi publicate şi de a nu autoriza publicarea de informaţii privind procedee industriale sau tehnologii comercializabile.

(5) Modalităţile de utilizare a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice obţinute în cadrul colaborării internaţionale se stabilesc de către părţile participante în bază de contract şi în conformitate cu legislaţia privind drepturile de autor.