Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Funcţiile şi atribuţiile autorităţilor publice în sfera ştiinţei şi inovării


Articolul 66. Funcţiile autorităţilor publice în promovarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării

Statul, în persoana autorităţilor publice, garantează funcţionarea şi dezvoltarea sferei ştiinţei şi inovării prin:

 1. asigurarea unei baze normative, instituţionale şi social-economice pentru desfăşurarea şi stimularea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării;
 2. finanţarea stabilă ascendentă a dezvoltării potenţialului sferei ştiinţei şi inovării şi stimularea creării unei infrastructuri moderne acestei sfere;
 3. promovarea unei politici financiare, fiscale şi vamale favorabile în sfera ştiinţei şi inovării;
 4. susţinerea activităţii din sfera ştiinţei şi inovării prin programe şi proiecte în direcţiile ei strategice;
 5. crearea unor condiţii de menţinere, dezvoltare şi valorificare a potenţialului ştiinţific, tehnico-ştiinţific şi tehnologic;
 6. asigurarea pregătirii, perfecţionării şi reprofilării personalului de înaltă calificare al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;
 7. realizarea parteneriatului între ştiinţă, învăţămînt, sfera producţiei şi sfera financiară;
 8. utilizarea eficientă a mecanismelor de piaţă pentru extinderea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării;
 9. susţinerea activităţii de întreprinzător în sfera ştiinţei şi inovării;
 10. dezvoltarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării;
 11. protecţia proprietăţii intelectuale, a altor interese ale subiectelor din sfera ştiinţei şi inovării;
 12. asigurarea juridică a transmiterii proprietăţii intelectuale, certificarea produselor, serviciilor, proceselor competitive;
 13. asigurarea informaţională a subiectelor activităţii din sfera ştiinţei şi inovării conform legislaţiei în vigoare;
 14. promovarea măsurilor de extindere a cooperării internaţionale în sfera ştiinţei şi inovării;
 15. protecţia socială şi salarizarea personalului din sfera ştiinţei şi inovării în funcţie de calificarea şi abilităţile persoanei.

Articolul 67. Atribuţiile Parlamentului

Parlamentul:

 1. adoptă acte legislative care reglementează organizarea şi funcţionarea sferei ştiinţei şi inovării;
 2. aprobă direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării;
 3. aprobă cuantumul mijloacelor care se alocă pentru sfera ştiinţei şi inovării;
 4. ratifică tratatele internaţionale privind cooperarea în sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 68. Atribuţiile Guvernului

(1) Guvernul încheie un acord de parteneriat cu Academia de Ştiinţe, în care, prin delegare către aceasta a competenţei de a realiza politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării, stabileşte:

 1. strategia dezvoltării sferei ştiinţei şi inovării;
 2. direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării;
 3. cuantumul finanţării sferei ştiinţei şi inovării, în conformitate cu legea bugetului de stat, avînd în vedere creşterea permanentă a necesităţilor de finanţare ale acestei sfere.

(2) Guvernul:

 1. organizează elaborarea proiectelor de acte legislative privind sfera ştiinţei şi inovării şi le înaintează spre examinare Parlamentului;
 2. creează mecanismele economice de stimulare a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării şi de utilizare a rezultatelor acestei activităţi;
 3. încheie acorduri interguvernamentale de colaborare în sfera ştiinţei şi inovării;
 4. susţine crearea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării;
 5. acordă premii în sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 69. Atribuţiile organelor centrale de specialitate şi ale altor autorităţi administrative

(1) Atribuţiile organelor centrale de specialitate în sfera ştiinţei şi inovării se stabilesc de Guvern, la propunerea Academiei de Ştiinţe.

(2) Ministerele, departamentele, alte autorităţi administrative:

 1. participă la promovarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării;
 2. elaborează propuneri referitoare la direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării şi la programele de stat;
 3. exercită alte atribuţii prevăzute de lege.

Articolul 70. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale

Autorităţile administraţiei publice locale:

 1. participă la elaborarea şi la promovarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării la nivel regional;
 2. finanţează de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale programe şi proiecte regionale în sfera ştiinţei şi inovării;
 3. creează organizaţii în sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale;
 4. promovează politica de implementare a tehnologiilor avansate şi de stabilire a relaţiilor de cooperare cu/între structurile din sfera ştiinţei şi inovării ale organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor din teritoriu.