Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Dispoziţii finale şi tranzitorii


  1. Condiţiile de studii stipulate în prezentul Regulament se extind şi asupra cetăţenilor străini şi apatrizilor care îşi fac studiile de doctorat/postdoctorat în Republica Moldova în baza acordurilor interstatale sau a acordurilor încheiate de instituţiile cu activitate de doctorat cu instituţiile/ministerele de resort din alte ţări.

  2. Responsabilitatea privind organizarea doctoratului/postdoctoratului în cadrul instituţiei cu activitate de doctorat îi revine secretarului ştiinţific/ prorectorului/vicedirectorului pe problemele ştiinţei, după caz.