Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Organizarea şi desfăşurarea posdoctoratului


  1. Postdoctorandul poate beneficia (la dorinţă) de un consultant ştiinţific cu gradul ştiinţific de doctor habilitat.
  2. Senatul/consiliul ştiinţific al instituţiei cu activitate de doctorat aprobă, în termen de 3 luni de la adoptarea deciziei de înscriere la postdoctorat, tema de cercetare şi confirmă consultantul ştiinţific.
  3. Lista postdoctoranzilor, cu indicarea specialităţii, temei tezei pentru obţinerea gradului de doctor habilitat, consultantului, în termen de o lună, se prezintă C.N.A.A. şi se publica pe pagina web.
  4. După expirarea primului an de studii, postdoctorandul prezintă senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei respective un raport de activitate, copia lucrărilor ştiinţifice publicate sau acceptate spre publicare în această perioadă. Senatul/consiliul ştiinţific, prin vot deschis, ia decizia de continuare sau întrerupere a postdoctoratului.
  5. Postdoctorandul este obligat, în termenul fixat pentru postdoctorat, să susţină sau cel puţin să prezinte senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei teza pentru obţinerea gradului de doctor habilitat, în baza căreia forul ştiinţific respectiv recomandă examinarea tezei la seminarul ştiinţific de profil.
  6. Postdoctorandul beneficiază, în perioada postdoctoratului, de granturi de cercetare, în conformitate cu actele normative în vigoare.
  7. În perioada studiilor, postdoctorandul poate beneficia anual de delegări cu caracter ştiinţific, pe o durată de pînă la 30 de zile, dacă acestea sînt necesare, cu acoperirea cheltuielilor de către instituţia care achită bursa postdoctorandului, în conformitate cu actele normative în vigoare.
  8. Raportul privind rezultatele delegării se prezintă în termen de trei zile instituţiei care suportă cheltuielile.
  9. Persoana care a încheiat postdoctoratul are dreptul să revină în funcţia deţinută anterior.
  10. În cazul în care teza pentru obţinerea gradului de doctor habilitat este susţinută înainte de termen, calitatea de postdoctorand încetează la data eliberării de către C.N.A.A. a diplomei de conferire a gradului ştiinţific.