Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Conducătorul (consultantul) de doctorat


 1. Conducător (consultant) de doctorat poate fi un academician, membru corespondent, profesor universitar, profesor cercetător, conferenţiar universitar sau conferenţiar cercetător, cu grad ştiinţific de doctor habilitat sau doctor, abilitat cu dreptul de conducător de doctorat.

 2. Dreptul de a îndruma candidatul pentru obţinerea gradului ştiinţific se acordă nominal prin hotărîrea C.N.A.A., la propunerea senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei.

 3. Abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat se face pe un termen de 6 ani.

 4. Pentru abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat, instituţia prezintă C.N.A.A. un demers, la care se anexează:
  1. a) extrasul din procesul-verbal al şedinţei senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei cu privire la recomandarea persoanei respective în calitate de conducător (consultant) de doctorat;
  2. copia diplomei de acordare a gradului ştiinţific;
  3. copia atestatului ce confirmă titlul ştiinţifico-didactic sau ştiinţific;
  4. lista articolelor ştiinţifice publicate în ultimii 5 ani în ediţii de prestigiu;
  5. informaţie privind participarea la reuniuni ştiinţifice de nivel naţional şi internaţional.
 5. Conducătorul (consultantul) de doctorat cu grad de doctor habilitat are dreptul de a îndruma simultan cel mult 6 doctoranzi, iar cel cu grad ştiinţific de doctor – cel mult 3.

 6. Doctorandul beneficiază de un conducător de doctorat, care activează, de regulă, în instituţia respectivă.

  În cazul în care doctorandul realizează cercetări interdisciplinare, el poate beneficia de doi conducători sau de un conducător şi un consultant din specialităţi ştiinţifice diferite.

Teza de doctorat poate fi elaborată şi sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din ţară şi a unuia de peste hotare, dacă există un acord de colaborare între instituţiile respective.

Conducătorul (consultantul) de doctorat prezintă la finele fiecărui an de studii senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei un raport privind activitatea desfăşurată.