Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

TRANSMISIUNE VIDEO ON-LINE a sustinerii tezelor de doctor/doctor habilitat, 28.02.2017, ora 13..00


Canal 1
28.02.2017, ora 13.00
Teza de doctor în Ştiinţe medicale.
Tema: Dezvoltarea fizică şi neurologică a copiilor cu retard de creştere intrauterină în primul an de viaţă

Canal 2

01.12.2016
Înmânarea diplomelor de conferire a gradelor ştiinţifice de doctor/doctor habilitat,
atestatelor de conferire a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice