Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

REGISTRELE CNAA (grade, titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice conferite de CNAA în anii 1993-2013; conducători de doctorat cu abilitare; organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării acreditate)


Registrul conducătorilor de doctorat cu abilitare în vigoare la 1.01.2017

Registrul instituţiilor organizatoare de doctorat şi specialităţile la care acestea sunt abilitate să pregătească cadre ştiinţifice de înaltă calificare (situaţia la 16.09.2015)

Registrul organizațiilor din sfera științei și inovării acreditate de CNAA în 2010-2014

Registrul organizațiilor din sfera științei și inovării acreditate de CNAA în 2015-2016

Registrul cetăţenilor străini care au obţinut grade ştiinţifice în Republica Moldova în perioda anilor 1993-2014

Registrul tezelor de doctor habilitat susţinute în anii 1993-2001

Registrul tezelor de doctor habilitat susţinute în anii 2002-2013

Registrul tezelor de doctor susţinute în anii 1993-2001

Registrul tezelor de doctor susţinute în anii 2002-2013

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de profesor universitar şi profesor cercetător în anii 1993-2000

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de profesor universitar şi profesor cercetător în anii 2001-2013

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător în anii 1993-2001

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător în anii 2002-2013