Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


16 februarie 2012


Hotărîre nr. AT- 1/1 privind aprobarea Raportul de activitate a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare pentru anul 2011 [141 Kb]

Hotărîre AT-1/2 privind aprobarea Planului de activitate al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Hotărîre AT-1/3 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Hotărîre AT-1/3-1 cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat

Hotărîre AT-1/4 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărîre AT-1/4-1pentru modificarea hotărârii Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărîre AT-1/5 cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

Hotărîre AT-1/5-1 privind respingerea demersului Senatului Universităţii de Stat din Moldova cu privire la conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice

Hotărîre AT-1/6 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

Hotărîre AT-1/7 privind validarea deciziei Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova despre acordarea suplimentar a specialităţii 01.05.05 – Sisteme informaţionale Seminarului ştiinţific de profil la specialităţile: 08.00.11 – Statistică economică; 08.000.13 – Metode economico-matematice şi aprobarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil

Hotărîre AT-1/9 privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării