Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


22 decembrie 2005Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 22 decembrie 2005
(Hotărârea nr. 2/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Universităţii de Stat din Moldova

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Universităţii de Stat din Moldova , al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Universitatea de Stat din Moldova pe profilurile de cercetare:
  • Matematica teoretică şi aplicată;
  • Probleme actuale ale informatici aplicate;
  • Fizica şi tehnologia materialelor, structurilor şi dispozitivelor optoelectronice semiconductoare;
  • Tehnologii nonpoluante şi materiale noi cu proprietăţi utile pentru economia naţională;
  • Biodiversitatea, securitatea biologică şi utilizarea raţională a resurselor naturale;
  • Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii;
  • Arheologia, probleme de etnogeneză şi glotogeneză, relaţii interetnice şi internaţionale;
  • Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate;
  • Aspecte juridice la etapa contemporană în Republica Moldova;
  • Modernizarea învăţământului superior din Republica Moldova în contextul integrării europene.
 2. Se eliberează Universităţii de Stat din Moldova, conform legislaţiei în vigoare, Certificatul de acreditare seria P nr.002

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric