Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


2 martie 2006Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 2 martie 2006
(Hotărârea nr. 17/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pe profilurile de cercetare:
  • Teoria şi metodologia curriculumului educaţional;
  • Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări.
 2. Se eliberează Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Certificatul de acreditare seria P nr. 011.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 18/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi AtestareHOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău pe profilurile de cercetare:
  • Curriculumul de formare a cadrelor didactice;
  • Bazele teoretice şi aplicative ale formării profesionale a psihologilor;
  • Patrimoniul istoric şi cultural în context european.
 2. Se eliberează Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău Certificatul de acreditare seria P nr. 012.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric