Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


2 februarie 2006Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 2 februarie 2006
(Hotărârea nr. 10/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Centrului Naţional Ştiinţifico - Practic de Medicină Preventivă

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Centrului Naţional Ştiinţifico - Practic de Medicină Preventivă, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Centrul Naţional Ştiinţifico - Practic de Medicină Preventivă pe profilul de cercetare:
  • Igienă şi epidemiologie.
 2. Se eliberează Centrului Naţional Ştiinţifico - Practic de Medicină Preventivă Certificatul de acreditare seria P nr. 007.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 11/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Instituţiei Medico - Sanitare Publice Institutul Oncologic.

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Instituţiei Medico - Sanitare Publice Institutul Oncologic, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Instituţia Medico - Sanitară Publică Institutul Oncologic pe profilul de cercetare:
  • Oncologie şi hematologie.
 2. Se eliberează Instituţiei Medico - Sanitare Publice Institutul Oncologic Certificatul de acreditare seria P nr. 008.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 12/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Instituţiei Medico - Sanitare Publice Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Instituţiei Medico - Sanitare Publice Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Instituţia Medico - Sanitară Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului pe profilul de cercetare:
  • Sănătatea mamei şi copilului.
 2. Se eliberează Instituţiei Medico - Sanitare Publice Institutul de Cercetări în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului Certificatul de acreditare seria P nr.009.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric