Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Carte de vizită a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare


Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (în continuare – Consiliul Naţional), cu statut de persoană juridică, este instituţia administraţiei publice centrale în domeniul evaluării şi acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, precum şi al atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare.

Cadrul juridic al activităţii Consiliului Naţional

Consiliul Naţional activează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova şi cu alte acte legislative ale Republicii Moldova, cu decretele Preşedintelui Republicii Moldova, cu hotărîrile şi ordonanţele Guvernului, cu tratatele internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.

Activitatea Consiliului Naţional se bazează pe principiul:

  1. obiectivităţii;
  2. legalităţii;
  3. imparţialităţii;
  4. utilităţii şi disponibilităţii publice;
  5. confidenţialităţii;
  6. transparenţei.